Parking Lots

/Parking Lots

צחי מרקור – כתבות

 הפניות לכתבות נבחרות על חניוני הצלחה בניהולו של צחי מרקור

מסתמן: בטר פלייס עשויה לחזור לידיים של צחי מרקור – כלכליסט

בטר פלייס יוצאת לדרך חדשה תחת המותג “דרייבז-בטר פלייס'”. של צחי מרקור: “נתמקד בתיאום עם הלקוחות בהרחבת רשת הטעינה הארצית התומכת. נעמיד 3,000 נקודות טעינה”

צחי מרקור ירכוש את השליטה […]